Biorad

Stowarzyszenie radiestezji i bioterapii

Cele

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz wszechstronnego poznania rozwoju racjonalnego wykorzystania zjawisk radiestezyjnych, bioterapeutycznych i pokrewnych do poprawy własnego zdrowia i osób korzystających z usług zgodnego z etyką. Nauczanie bioterapii i radiestezji na kursach zawodowych.